Nhà diện tích 3m3x19 cần bán tại Vĩnh Lộc – Bình Chánh